Hånes Terrasse Borettslag

 

Hei, alle andelshavere i Hånes Terrasse Borettslag.

 

Styret har fått inn en anmodning/mail om å ikke avholde årets generalforsamling pr. mail/post, fra en samlet gruppe på 13 andelshaver, hvilket vil si over 10 % av andelshaverne i brl. 

Loven som ble endret fra 1. april 2021 sier følgende: 

 

  • andelseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, kan kreve at det gjennomføres fysisk møte – uten nærmere begrunnelse.

 

På grunnlag av dette har styret besluttet å ikke gjennomføre generalforsamlingen som skissert i innkallingen som er sendt ut, selv om henvendelsen kom inn i seneste laget.

 

Styret innkaller til ny generalforsamling senest 31.august 2021.