Hånes Terrasse Borettslag

TILBUD fra Utvendig Renhold

Tilbudet er til dem som ikke kan eller ønsker å vaske balkong-glassene selv, vask en gang pr. år vil være nok.

Vi ser tydelig grønske belegg på flere balkong-glass og disse bør/må vaskes slik at det ikke blir et forfall.

Det er en plikt og rengjøre, og også male terrassene ved behov. Maling til dette kan fås hos vaktmestrene. 

 

STYRET