Hånes Terrasse Borettslag

SALGSSUM: KR.  2.600.000,-    

+ OMK. OG FELLESGJELD

 

EIENDOMSMEGLER: Eiendomsmegler 1

William Engjom

Tlf. 488 46 190

 

VED BENYTTELSE AV FORKJØPSRETT TIL DENNE LEILIGHETEN, SKAL STYRET UNDERRETTES SKRIFTLIG INNEN: Onsdag 1.desember kl. 12:00

 

 

 

HÅNES

DATO: 15.11.21

 

FOR STYRET I HÅNES TERRASSE BRL.

ANITHA FJERMEROS

SEKRETÆR