Hånes Terrasse Borettslag

 PLOMMEVEIEN: 5B

LEILIGHET NR.: 4V

ANDELSHAVER: Jan Arne Teige

SALGSSUM: KR.  2 600 000,-    

+ OMK. OG FELLESGJELD

EIENDOMSMEGLER: EXBO

Marit Havik Staalesen

Tlf. 918 231 225

VED BENYTTELSE AV FORKJØPSRETT TIL DENNE LEILIGHETEN, SKAL STYRET UNDERRETTES SKRIFTLIG INNEN: Tirsdag 21.03.23 klokken 14:00

HÅNES

DATO: 10.03.2023

FOR STYRET I HÅNES TERRASSE BRL.

ANITHA FJERMEROS

SEKRETÆR