Hånes Terrasse Borettslag

Ordinær generalforsamling

 Holdes våren 2023

Mer informasjon om tid og sted senere.

 Dersom noen vil fremme saker til generalforsamlingen,

må dette være styret i hende senest

15.januar 2023

 Skriftlige forslag / saker kan leveres

i borettslagets postkasse i Plommeveien 3 D

eller post@plommeveien.no

 Endelig sakliste blir sendt til alle.

Styret