Hånes Terrasse Borettslag

Har du problemer med:

Dørlåser til boder og leilighet: Vann og avløp: Elektrisk

Dørlåser til boder og leilighet:
Ring Norlock tlf. 38 07 72 77, mellom kl. 07:00 og 16:00

Vann og avløp:
Ring rørlegger Tom Tvedt tlf. 474 54 514

EL:
Ring elektriker Li1 tlf. 952 77 000