Hånes Terrasse Borettslag

2020

Forespørsel om lån av Plommestua kan sendes til post@plommeveien.no. Plommestua et opptatt følgende dager 2020:

mandag 13.januar
mandag 27.januar
mandag 10.februar
mandag 24.januar
mandag 9.mars
mandag 23.mars
mandag 6.april
mandag 20.april
mandag 4.mai
mandag 18.mai
mandag 1.juni
mandag 15.juni
mandag 29.juni
mandag 13.juli
mandag 27.juli
mandag 10,august
mandag 24.august
mandag 7.september
mandag 21.september
mandag 5.oktober
mandag 19.oktober
mandag 2.november
mandag 16.november
mandag 30.november
mandag 14.desember