Hånes Terrasse Borettslag

2019

Forespørsel om lån av Plommestua kan sendes til post@plommeveien.no. Plommestua et opptatt følgende dager 2019: 7.januar 21.januar 4.februar 18.februar 4.mars 18.mars 1.april 15.april 29.april 7.mai 13.mai 27.mai 10.juni 24.juni 8.juli 22.juli 5.august 14.august 19.august 24.august 2.september 16.september 30.september 14.oktober 28.oktober 11.november 25.november 9.desember 23.desember