Hånes Terrasse Borettslag

INFOSKRIV 2021 FRA STYRET

INFO NR. 1 – 2021 FRA STYRET

TIL ANDELSEIERE I HÅNES TERRASSE BORETTSLAG

Da var vi godt i gang med 2021, og vi benytter dermed anledning til å si Godt Nytt År!

Det begynner å nærme seg tid for årsmøte, og vi håper i det lengste at vi unngår å måtte holde generalforsamlingen digitalt. Det vil i tilfelle blitt gitt grundig informasjon om hvordan dette skal foregå.

Vaktmesterstillingen

Som tidligere nevnt skal det ansettes ny vaktmester, og vi vil gjerne ha tilbakemelding hvis det er flere som ønsker mer info om dette. Det kan være aktuelt med både hel- eller deltidstilling(er). Vi ber i tilfelle om at vi får en tilbakemelding snarest mulig, enten på Mail post@plommeveien.no eller ved å ringe styreleder på tlf. 918 73 601. Vi er også i gang med å se på aktuelle kandidater eksternt, men ønsker som nevnt tidligere helst noen som bor her.

 Brannvernkontroll

Norsk Brannvern har levert rapport etter kontrollen i januar. De påpekte en del feil og mangler, som vi skal rette opp i. Bl. a. viser det seg at mange brannslukningsapparater er defekte eller utgått på dato. Styret vil derfor innhente tilbud på nye brannslukningsapparater (skum), evt. også branntepper for alle leilighetene. Denne kostnaden vil gå på borettslaget.

De påpekte også en del «lagring» som de kalte det, i oppgangene. Vi vil med dette be om at mest mulig at dette fjernes, siden mye av dette er lettantennelig og vil også kunne stå i veien ved evt. brann.

Snørydding/salting

Vaktmestrene skuffer snø og salter når de ser det er glatt. Men de har ikke døgnvakt, så om det plutselig skulle bli glatt på kvelden eller tidlig på morgenen, står det kasser med strøsand som man kan bruke. Telefon til vaktmester betjenes mellom kl. 08:00-16:00.

Utenom kontortiden, ber vi dere kontakte styret hvis det er noe som haster. F.eks hvis tavlen i oppgangen for brannvarsling begynner å pipe.

Søppelsortering

Minner igjen om at alle tar sitt ansvar når det gjelder sortering av søppel. Dette er et krav fra renovasjonsselskapet, som kan nekte å hente usortert søppel.

 

INFO NR. 2 – 2021 FRA STYRET

TIL ANDELSEIERE I HÅNES TERRASSE BORETTSLAG

Generalforsamlingen

Ble som kjent utsatt etter ønske fra en del beboere. Årsmøte vil bli holdt med oppmøte innen 31.august. Det vil bli sendt ut nytt varsel, og innkalling. Saker som man ønsker skal bli tatt opp på årsmøte bes sendt på nytt.

Vaktmesterstillingen

Det er nå blitt en endring i vaktmestertjenesten. Birger Thomassen og Børre Thoresen sluttet 1.juni, mens Bjørgulf Bekkevoll har ferie i juli, men vil fortsette i noen uker i august før også han slutter.

Vi har nå inngått en avtale med Brabo, som tar over vaktmestertjenesten. Avfall Sør tar hånd om søpla og triller ut dunkene.

Vaktmestertelefonen har blitt avviklet, og all henvendelse skal fra nå av gå direkte til styret på telefon eller Mail, post@plommeveien.no

Telefonnummer til styret finner dere på hjemmesiden www.plommeveien.no eller på oppslagtavlen i alle oppgangene.

Grøntområdet

Vi tenker å opprette en grøntkomité, 6-7 personer med fordelt ansvar for hver blokk. Dvs 2-3 personer per blokk som kan ta seg av luking, vanning, stell av planter mm. Brabo leies inn ved behov, bl.a. til klipping av hekker og busker, samt klipping av småplener.

 

Komitéen vil få et årlig budsjett som vil bestå av lønn til komitémedlemmene og utgifter til utstyr og nye planter. Om komitéen ønsker at det investeres i større ting, som f.eks drivhus, utemøbler etc.  må dette godkjennes av styret først.

Komitémedlemmer sender inn timelister 1.ste i hver mnd. og timebetalingen foreslår vi være kr 120 ,- per time.

Vi ønsker at de som er interessert i å være med i komiteen vil gi tilbakemelding til styret så snart som mulig. Komiteen velges av generalforsamlingen for ett år av gangen.