Hånes Terrasse Borettslag

INFOSKRIV 2021 FRA STYRET

INFO NR. 1 – 2021 FRA STYRET

TIL ANDELSEIERE I HÅNES TERRASSE BORETTSLAG

Da var vi godt i gang med 2021, og vi benytter dermed anledning til å si Godt Nytt År!

Det begynner å nærme seg tid for årsmøte, og vi håper i det lengste at vi unngår å måtte holde generalforsamlingen digitalt. Det vil i tilfelle blitt gitt grundig informasjon om hvordan dette skal foregå.

Vaktmesterstillingen

Som tidligere nevnt skal det ansettes ny vaktmester, og vi vil gjerne ha tilbakemelding hvis det er flere som ønsker mer info om dette. Det kan være aktuelt med både hel- eller deltidstilling(er). Vi ber i tilfelle om at vi får en tilbakemelding snarest mulig, enten på Mail post@plommeveien.no eller ved å ringe styreleder på tlf. 918 73 601. Vi er også i gang med å se på aktuelle kandidater eksternt, men ønsker som nevnt tidligere helst noen som bor her.

 Brannvernkontroll

Norsk Brannvern har levert rapport etter kontrollen i januar. De påpekte en del feil og mangler, som vi skal rette opp i. Bl. a. viser det seg at mange brannslukningsapparater er defekte eller utgått på dato. Styret vil derfor innhente tilbud på nye brannslukningsapparater (skum), evt. også branntepper for alle leilighetene. Denne kostnaden vil gå på borettslaget.

De påpekte også en del «lagring» som de kalte det, i oppgangene. Vi vil med dette be om at mest mulig at dette fjernes, siden mye av dette er lettantennelig og vil også kunne stå i veien ved evt. brann.

Snørydding/salting

Vaktmestrene skuffer snø og salter når de ser det er glatt. Men de har ikke døgnvakt, så om det plutselig skulle bli glatt på kvelden eller tidlig på morgenen, står det kasser med strøsand som man kan bruke. Telefon til vaktmester betjenes mellom kl. 08:00-16:00.

Utenom kontortiden, ber vi dere kontakte styret hvis det er noe som haster. F.eks hvis tavlen i oppgangen for brannvarsling begynner å pipe.

Søppelsortering

Minner igjen om at alle tar sitt ansvar når det gjelder sortering av søppel. Dette er et krav fra renovasjonsselskapet, som kan nekte å hente usortert søppel.