Hånes Terrasse Borettslag

Med forbehold om nye restriksjoner fra FHI, åpner vi for utlån av Plommestua igjen!

Forespørsel om lån av Plommestua kan sendes til post@plommeveien.no. Plommestua et opptatt følgende dager 2020:


mandag 10.august
mandag 24.august
mandag 7.september
mandag 21.september
mandag 5.oktober
søndag 11.oktober
mandag 19.oktober
mandag 2.november
mandag 16.november
mandag 30.november
mandag 14.desember