Hånes Terrasse Borettslag

Det varsles om økning av fellesutgifter for 2022 på 4% iht. langtidsbudsjettet.

STYRET