Hånes Terrasse Borettslag

Forretningsfører

DKS AS v/Bernt Ivar Olsen
Postadresse: Postboks 22, 4651 Hamresanden
Besøksadresse: Dronningensgate 49 Kristiansand

Telefon: 90192349