Hånes Terrasse Borettslag

VELKOMMEN TIL PLOMMESTUA - gratis utlån til beboere

Revidert 30.04.2023

 

Plommestua ligger i pene omgivelser med inngang på bakkeplan fra terrassesiden i nr.5.
Samtlige andelshavere i Hånes Terrasse BRL er deleiere av Plommestua.

1.  Ved bruk skal det vises hensyn til naboene, slik at disse ikke forstyrres unødig.  Fra kl. 23.00 skal det være ro.

2. Etter bruk må alt benyttet utstyr fra kjøkkenet rengjøres og settes på plass.

Eventuelt avfall skal fjernes, lokalt ryddes og gulvet om nødvendig vaskes. Vinduene skal lukkes og lyset slukkes. Nøklene legges i borettslagets postkasse ved inngangspartiet til 3D.

3.  Dersom utlåner forårsaker noen form for skade på lokalet eller inventaret skal det meldes til borettslagets styre.

4.  Røyking er ikke tillatt i Plommestua.

5.  Renate Lund har ansvar for utleie av Plommestua. Beboere som ønsker å låne Plommestua, kan kontaktes Renate per sms på ukedager på
tlf 996 13 336.

 

Ha en hyggelig dag eller kveld i Plommestua!

 

Styret i

Hånes Terrasse Borettslag