Hånes Terrasse Borettslag

 

BRUKERINSTRUKS FOR TILHENGEREN

Revidert 30.04.2023

 

  1. Tilhengeren kan kun lånes av beboere i Hånes Terrasse Borettslag som er over 18 år.
  2. Tilhengeren skal kun brukes av låntaker.
  3. Lånertaker har fullt ansvar for tilhengeren, bruken av denne, og for ev. skader som påføres tilhengeren, personer, eller på borettslagets og andres utstyr og eiendom.
  4. Låner/bruker er ansvarlig for at lovens bestemmelser om bruk av tilhenger blir fulgt.
  5. Brukeren skal ha ansvarsforsikring, som dekker bruk av tilhenger.
  6. Låner skal ta med tilhengerens vognkort (er festet på tilhengeren i svart beholder).
  7. Etter bruk skal låner rengjøre tilhengeren, hvis behov for det.
  8. Før og etter bruk, skal lånetaker kontrollere tilhengeren for skader, feil og mangler.
  9. Styret skal ha beskjed om slike avvik, straks dette oppdages.
  10. Tilhengeren skal leveres tilbake straks etter bruk, etter avtale med styret.

 

Vær nøye med å skru på nesehjulet og sørg for at sikkerhetswire og strømkabler ikke subber i bakken!

 

De som ønsker å låne tilhengeren, kan henvende seg til Børre Thoresen per sms på ukedager på tlf 952 42 844.

 

 

Styret i

Hånes Terrasse Borettslag