Hånes Terrasse Borettslag

Fellesutgiftene vil øke med 5 % f.o.m. 1. januar 2023, med begrunnelse i det generelle økte kostnadsnivået fra alle leverandører.