Hånes Terrasse Borettslag

BRANNINSTRUKS

VED BRANNALARM:

    - Sørg for at alle blir varslet.

    - Lukk dører og vinduer.   

    - Gå raskt ut av bygningen.

    - Gå til felles møteplass.

VED BRANN:

    - Varsle personer i fare.

    - Hjelp hverandre ut til felles møteplass.

    - Varsle brannvesenet på nødnummer 110.

    - Si i fra til brannvesenet hvis det fremdeles er folk inne.

    - Si i fra til brannvesenet om beredskapsplanen i postkassen under trappen i oppgangene.

REDDE, VARSLE, SLOKKE:

Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann, må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen. “Redde, varsle, slokke” er en nyttig huskeregel:

  1. REDDE: Sørg for at alle kommer i sikkerhet.
  2. VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi korrekt adresse.
  3. SLOKKE: Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare.

Merk: Brannrøyk er svært giftig! Dersom trapperommet er fylt av røyk, bruk alternativ rømningsvei eller gå tilbake til leiligheten. Gjør deg til kjenne via vindu, terrasse eller altan, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

NØDNUMMER TIL BRANNVESENET: 110

Møteplass ved evakuering av Plommeveien 1: Ved garasjerekken før Plommeveien 1.

Møteplass ved evakuering av Plommeveien 3: På veien vis a vis.

Møteplass ved evakuering av Plommeveien 5: I bakken opp mot Epleveien.

 

STYRET 24.04.22