Hånes Terrasse Borettslag

Dørtelefonene har noen muligheter for individuelle tilpasninger, som de gamle ikke hadde. Her er en oversikt og bruksanvisning:

Dørtelefonene har 4 knapper, A helt øverst (ved diodelyset), så B, C, og D nederst.

Låse opp ytterdøren: Hold inne A.
Justere volumet på ringesignalet: Hold inne A og trykk på C en eller flere ganger.
Endre ringesignal for når det ringes på fra gangen: Hold inne B og trykk på D - èn eller flere ganger.
Endre ringesignal for når det ringes på utenfor: Hold inne B og trykk på C - èn eller flere ganger.