Hånes Terrasse Borettslag

Har du problemer med:

Dørlåser til boder og leilighet: Vann og avløp: Elektrisk

  

 

                            Hjelp til Din leilighet!
    
    Dørlåser:
    Ring Norlock tlf. 38077277, mellom kl. 07:00 og 16:00
    Norlock vakt telefon: 940 15 900
    Vann og avløp:
    Ring rørlegger Tom Tvedt tlf. 474 54 514
    EL:
    Ring elektriker Li1 tlf. 952 77 000
    TV og internett:
    Ring Telenor Canal Digital: 915 09 000
    Bioposer:                                                                                                                                                                                                                                                Kontakt styret hvis du trenger flere poser.