Hånes Terrasse Borettslag

Husk følgende ved salg av leilighet

Selger eller megler skal underrette styret når leiligheten skal selges. Styret sørger for beskjed til beboerne om salg og forkjøpsrett ved oppslag i alle oppgangene.

En representant for styret skal være til stede når leiligheten overtas av ny andelseier.
Styret skal derfor ha beskjed om tidspunktet for overtakelsen.

Sørg for følgende før overtakelsen:

  • Alle nøkler som er registrert på leiligheten skal overleveres.
  • Utstyret til TV og bredbånd som eies av Canal Digital og brl. skal følge med leiligheten.
  • Portåpneren skal overdras til ny eier.
  • Ajourført beboerperm, inneholdende blant annet vedtekter, husoredensregler, parkeringsregler og innstrukser skap overleveres til ny eier.