Hånes Terrasse Borettslag

INFOSKRIV 2021 FRA STYRET

INFO NR. 1 – 2021 FRA STYRET

TIL ANDELSEIERE I HÅNES TERRASSE BORETTSLAG

Da var vi godt i gang med 2021, og vi benytter dermed anledning til å si Godt Nytt År!

Det begynner å nærme seg tid for årsmøte, og vi håper i det lengste at vi unngår å måtte holde generalforsamlingen digitalt. Det vil i tilfelle blitt gitt grundig informasjon om hvordan dette skal foregå.

Vaktmesterstillingen

Som tidligere nevnt skal det ansettes ny vaktmester, og vi vil gjerne ha tilbakemelding hvis det er flere som ønsker mer info om dette. Det kan være aktuelt med både hel- eller deltidstilling(er). Vi ber i tilfelle om at vi får en tilbakemelding snarest mulig, enten på Mail post@plommeveien.no eller ved å ringe styreleder på tlf. 918 73 601. Vi er også i gang med å se på aktuelle kandidater eksternt, men ønsker som nevnt tidligere helst noen som bor her.

 Brannvernkontroll

Norsk Brannvern har levert rapport etter kontrollen i januar. De påpekte en del feil og mangler, som vi skal rette opp i. Bl. a. viser det seg at mange brannslukningsapparater er defekte eller utgått på dato. Styret vil derfor innhente tilbud på nye brannslukningsapparater (skum), evt. også branntepper for alle leilighetene. Denne kostnaden vil gå på borettslaget.

De påpekte også en del «lagring» som de kalte det, i oppgangene. Vi vil med dette be om at mest mulig at dette fjernes, siden mye av dette er lettantennelig og vil også kunne stå i veien ved evt. brann.

Snørydding/salting

Vaktmestrene skuffer snø og salter når de ser det er glatt. Men de har ikke døgnvakt, så om det plutselig skulle bli glatt på kvelden eller tidlig på morgenen, står det kasser med strøsand som man kan bruke. Telefon til vaktmester betjenes mellom kl. 08:00-16:00.

Utenom kontortiden, ber vi dere kontakte styret hvis det er noe som haster. F.eks hvis tavlen i oppgangen for brannvarsling begynner å pipe.

Søppelsortering

Minner igjen om at alle tar sitt ansvar når det gjelder sortering av søppel. Dette er et krav fra renovasjonsselskapet, som kan nekte å hente usortert søppel.

 

INFO NR. 2 – 2021 FRA STYRET

TIL ANDELSEIERE I HÅNES TERRASSE BORETTSLAG

Generalforsamlingen

Ble som kjent utsatt etter ønske fra en del beboere. Årsmøte vil bli holdt med oppmøte innen 31.august. Det vil bli sendt ut nytt varsel, og innkalling. Saker som man ønsker skal bli tatt opp på årsmøte bes sendt på nytt.

Vaktmesterstillingen

Det er nå blitt en endring i vaktmestertjenesten. Birger Thomassen og Børre Thoresen sluttet 1.juni, mens Bjørgulf Bekkevoll har ferie i juli, men vil fortsette i noen uker i august før også han slutter.

Vi har nå inngått en avtale med Brabo, som tar over vaktmestertjenesten. Avfall Sør tar hånd om søpla og triller ut dunkene.

Vaktmestertelefonen har blitt avviklet, og all henvendelse skal fra nå av gå direkte til styret på telefon eller Mail, post@plommeveien.no

Telefonnummer til styret finner dere på hjemmesiden www.plommeveien.no eller på oppslagtavlen i alle oppgangene.

Grøntområdet

Vi tenker å opprette en grøntkomité, 6-7 personer med fordelt ansvar for hver blokk. Dvs 2-3 personer per blokk som kan ta seg av luking, vanning, stell av planter mm. Brabo leies inn ved behov, bl.a. til klipping av hekker og busker, samt klipping av småplener.

 

Komitéen vil få et årlig budsjett som vil bestå av lønn til komitémedlemmene og utgifter til utstyr og nye planter. Om komitéen ønsker at det investeres i større ting, som f.eks drivhus, utemøbler etc.  må dette godkjennes av styret først.

Komitémedlemmer sender inn timelister 1.ste i hver mnd. og timebetalingen foreslår vi være kr 120 ,- per time.

Vi ønsker at de som er interessert i å være med i komiteen vil gi tilbakemelding til styret så snart som mulig. Komiteen velges av generalforsamlingen for ett år av gangen.

 

INFO NR. 3 – 2021 FRA STYRET

Vaktmestertjenesten

 Fra første juli har vi ikke hatt vaktmestere i borettslaget, som vi har vært vant til i mange år. Vi hadde 3 vaktmestere som har kunnet jobbe på timebasis etter behov, og ferieavvikling var heller ikke vært problem.

Styret har vært informert for en del måneder tilbake, om at alle vaktmestrene ønsket å slutte. To har per dags dato sluttet og den tredje slutter tidlig kommende høst.  I første omgang etterlyste vi beboere som kunne tenke seg jobben som vaktmester. Vi hadde en aktuell kandidat som vi tilbød en 100% stilling med en lønn innenfor budsjettet. Kandidaten takket nei til tilbudet, da han ikke var fornøyd med lønnen. En annen kandidat var villig til å jobbe 20% som vaktmester, men kunne ikke begynne før 1.september og vi har derfor ikke laget arbeidsavtale for denne.

Ut i fra gitt situasjon har styret måttet se på andre løsninger. Det viser seg at mange borettslag har en grøntkomité bestående av noen beboere og i tillegg leier inn vaktmestertjenester etter behov. Vi har fått forståelsen for at dette er en løsning som kan fungere veldig bra.

Vi har i juli-august engasjert vaktmestertjenesten Brabo, for å dekke opp de viktigste behovene. Brabo bruker egne maskiner og dersom dette er et firma vi lage avtale med på permanent basis, ønsker vi å selge ulike maskiner som vi har stående. Vi har en verdifull maskinpark som er kostbar å vedlikeholde.

Brabo har egne klippeteam som tar seg av klipping av plener og hekker, samt profesjonelle vaktmestere som kan ta seg av andre vaktmestertjenester, snørydding mm.

Vi ser for oss behov for én grøntkomité i hver blokk, som kan ivareta behov for luking, vanning, feiing, spyling og andre enkle oppgaver. Det bør være én leder i respektive grøntkomité (en for hver blokk), som samarbeider med hverandre og som har oversikt over behov og hvem som gjør hvilke oppgaver i eget team.  Grøntkomitéen vil ha nært samarbeid med Brabo, og tilkalle dem etter avtale. Grøntkommitéen vil også etter hvert få et eget budsjett til innkjøp av planter mm.

I blokk 1 har vi 5 personer som ønsker å være med i komitéen, og foreløpig 2 personer i blokk 3. Det vil være fint om også noen fra blokk 5 vil melde seg, og vi kan sikkert ha flere i blokk 3 også.  Vi har hatt en foreløpig komité i juli (når den siste vaktmesteren har hatt sommerferie), som har tatt seg av nødvendige gjøremål som vanning og luking. 

Det kan med fordel være i hvert fall 5 personer i hver grøntkomité, slik at ikke alt ansvaret faller på for eksempel kun 2 personer. Dessuten vil vi, ved en noe større gruppe beboere, lettere kunne fordele på ansvar for vanning av plener når det er behov for det.  Vi oppfordrer derfor beboere til å melde seg.

Vi tenker at generalforsamlingen velger grøntkomité for ett år av gangen. Per i dag stiller to personer i styret seg til disposisjon som ansvarlige for grøntkomité i «sin» blokk (blokk 1 og 3), dersom det skulle være ønskelig. Deltakere i grønkomiteen kan sende en timeliste til styret én gang i måneden, dersom man inneværende måned har arbeidet. Timebetalingen har vi satt til kr.120,-

Styret ber om forståelse for at vi er i en omstilling, og at ikke alt er akkurat slik det har pleid å være, men at alt vil gå seg til etter hvert. Vi har også tro på at det vil være rom for besparelser med de løsningene vi har valgt, men dette vil vise seg ved neste års budsjett. Eventuelle besparelser vil kunne komme godt med i forhold til andre forefallende behov.

Parkering

Styret har fått en del klager på unødvendig parkering utenfor blokk 5.

Vi henstiller beboere som har parkeringsplass i garasjen til å bruke denne i mest mulig grad, slik at gjesteparkeringen kan brukes slik den er tiltenkt, til gjester.

Fortsett gjerne med å komme med ris og ros, vi trenger tilbakemeldinger for at vi også kan bli bedre, og så håper vi å treffe så mange som mulig på generalforsamlingen i august.

Fortsatt GOD SOMMER!

 

INFO NR. 4 – 2021 FRA STYRET

TIL ANDELSEIERE I HÅNES TERRASSE BORETTSLAG

 Årsmøtet er avholdt og det gamle styret fortsetter videre. Neste årsmøte blir allerede i mars 2022 og styret har mye å ta fatt på.

Vaktmestertjenesten

 Vi har nå en midlertidig avtale med Brabo, som ser slik ut:

 

  • Tømmer alle utvendige søppekasser som står ved inngangspartiene og sette inn ny søppelsekk (6 stk.)
  • Rengjøre søppeldunker etter at Avfall Sør har tømt dunkene (ca. kl. 11:00) og spraye de med «Sanafresh», samt vaske gulv i søppelrommene (6 stk.)
  • Rense robotklipperne en gang per uke.
  • Plen og kantklipping en gang i uken, samt klipping av busker og hekker etter nærmere avtale.

 

Avtalen kan endres underveis og etter behov.

 

Det henstilles til at det ikke kaster søppel i dunkene før etter kl. 14:00 på torsdager, slik at Brabo kan få rengjort dunkene først!

 

 Reklamesøppel

 Når det gjelder papirsøpplekassene som er plassert i hver oppgang, vil disse bli fjernet fra 1ste.oktober. Grunnen er at disse blir misbrukt av bud som leverer reklame, ved at de legger fra seg det de ikke får levert. I tillegg mener styret at beboerne kan ta med seg sin egen reklame inn, og evt. kaste i sin egen papirsøpplel.

 

 Grøntkomitè

Medlemmer av komitéen var ute og luket og vannet på lørdag, og de vil ha jevnlige møter for å planlegge arbeidet og arbeidsfordeling videre.

 

 Vaktmesterstilling

 Styret har ikke utelukket å ansette ny vaktmester, så det er bare å melde seg om noen fremdeles er interessert. Arbeidstiden vil måtte være fleksibel da arbeidsmengden vil variere. Stillingsprosenten kan diskuteres.

 

INFO NR. 5 – 2021 FRA STYRET

TIL ANDELSEIERE I HÅNES TERRASSE BORETTSLAG

Så ble høst og vinteren er rett rundt hjørnet. Styret har fått mer å gjøre og mer ansvar etter at vaktmestrene sluttet, men det meste har stort sett gått greit.

Samarbeidet med Brabo fungerer godt. De gjør en god jobb og er tilgjengelig når vi trenger dem. Styret har derfor sagt ja til tilbudet fra dem om snørydding og strøing.

«Brøyte med maskin 3 innkjøringer til p-anlegg.

Håndskuffe gangstier ned til p-anlegget

Anlegget skal så langt det lar seg gjøre være ryddet til kl 07:00, slik at folk kommer seg på jobb. Utfordringen her er at dette er avhengig av når snøen kommer. Derfor kan dette ikke garanteres. Vi rykker ut når det er 10 cm.»

Brabo har klippet plener, renset robotklipperne og klippet hekkene på baksiden av blokkene. Robotklipperene er nå hentet av Felleskjøpet for service og oppbevaring i vinter. Litt usikkert om Brabo går over plenene en gang til før vinteren, det vi i tilfelle være væravhengig.

Buskene på framsiden ble bestemt av grøntkomiteen at ikke klippes denne høsten. Grøntkomiteen jobber jevnt og trutt med luking feiing, vanning og annet forefallende arbeid. Bioposer er bestilt og vil bli utlevert nå de kommer.

Ekstra bioposer kan fås ved henvendelse til styret.

Bjørketrær

Foran inngangen til 3A står 2 bjørketrær det har vær mye diskusjon om. Noen mener de er syke, men det er usikkert. Saken er at noen vil ha dem bort, mens andre vil beholde dem. Det var delte meninger også i styret, så vi besluttet at beboerne i nr.3 avgjør gjør dette ved avstemming. Det skjer uansett ingenting før neste år, men det kan være greit å få en avgjørelse på dette.

Frist for tilbakemelding er 1. desember enten på mail eller en lapp i postkassen.

 

 

INFO NR. 6 – 2021 FRA STYRET

TIL ANDELSEIERE I HÅNES TERRASSE BORETTSLAG

Vaktmesterfunksjonen

Samarbeidet med Brabo fungerer godt. De gjør en god jobb og er tilgjengelig når vi trenger dem. Styret har som tidligere informert om, sagt ja til tilbudet fra dem om snørydding og strøing i vinter. Mht. første snørydding, ble det ikke fjernet snø fra trappene ned til garasjene. Dette vil Brabo sørge for blir gjort heretter.  Ellers ivaretar styret og grønt-/vinterkomiteen strøing for hånd og annet arbeid løpende etter behov. Det er satt ut bøtter med strøsalt og strøsand ved inngangsdørene i garasjene, og de grønne kassene utenfor er fylt opp om det er noen som har behov for ytterligere strøing.

Grøntkomite/vinterkomite

Iht. løsninger i andre sameier/brl. mht. grøntkomite ( sommer) og vinterkomite ( vinter) ønsker styret å forsøke denne løsningen også for Hånes Brl. Det oppfordres derfor at andelshavere som kunne tenke seg å være delaktig i vinterkomiteen å melde seg til styret. Man vil her få betalt pr. time.

Oppslag på info-tavlene i gangene

For at man ikke skal oppleve at all ønskelig informasjon blir satt opp på tavlene, skal det søkes styret om å få henge opp «personlige» beskjeder. Dette for å unngå at disse tavlene misbrukes.

Økning av fellesutgiftene

Iht. langtidsbudsjettet så vil fellesutgiftene økes med 4 % f.o.m. januar 2022.

Økning av Kwh prisen på El-billadere

Iht. økning i kwh pris fra leverandør, vil man fra 01.01.2022 øke prisen til kr. 2,-.

Avstemningsresultat mht. fjerning/ikke fjerning av bjørketrær ved blokk 3

Resultatet ble at trærne fjernes. Styret vil lage en plan på hva vi skal ha der i stedet.

Jultrær

Juletrær kan som tidligere år plasseres på parkeringsplassene ved blokk 1 og 5 etter jul.

 

Styret ber andelshaverne benytte styrepostkassen i blokk 3 eller mail: post@plommeveien.no til spørsmål m.m., disse blir behandlet og besvart etter neste styremøte.

 

Ønsker alle ellers en RIKTIG GOD JUL OG TAKK FOR 2021

 

STYRET