Hånes Terrasse Borettslag

INFOSKRIV 2022 FRA STYRET

INFO NR. 1 – 2022 FRA STYRET

TIL ANDELSEIERE I HÅNES TERRASSE BORETTSLAG

Dugnaden

Styret takker for flott innsats av nærmere 30 beboere som var med på dugnaden på lørdag. Det ble servert pizza, is og kaffe og det ble en hyggelig sosial sammenkomst.

Kontainere

Det er bestilt kontainere 20-23 mai som beboere kan benytte til restavfall.

Vask av blokkene

Blokkene vil bli vasket denne våren på kjøkkensiden, samt kortsidene som tidligere, men vi har ikke fått datoer for dette ennå. Det vil satt opp lapp på oppslagstavlen i god tid slik at man kan få ryddet bort ting fra kjøkkenverandaen.

Bjørketrærne foran 3A

er nå fjernet og vil bli erstattet med en sittegruppe, og beplantning.

Plommestua

Styret ser gjerne ar Plommestua blir mer brukt av beboerne, også til regelmessige sosiale sammenkomster hvis noen ønsker det.

Brannslukningsapparatene

Vi vil gjerne ha beskjed hvis det er flere som ikke har anledning til å hente hos Megaflis.  Vi ber samtidig om at alle som kan, henter sitt apparat snarest.

Defekte apparater kan leveres til Avfall Sør.

Styret ber andelshaverne benytte styrepostkassen i inngangspartiet til 3D, eller post@plommeveien.no for spørsmål m.m., disse blir behandlet og besvart senest etter neste styremøte

STYRET

03.05.22