Hånes Terrasse Borettslag

INFOSKRIV 2022 FRA STYRET

INFO NR. 1 – 2022 FRA STYRET

TIL ANDELSEIERE I HÅNES TERRASSE BORETTSLAG

Dugnaden

Styret takker for flott innsats av nærmere 30 beboere som var med på dugnaden på lørdag. Det ble servert pizza, is og kaffe og det ble en hyggelig sosial sammenkomst.

Kontainere

Det er bestilt kontainere 20-23 mai som beboere kan benytte til restavfall.

Vask av blokkene

Blokkene vil bli vasket denne våren på kjøkkensiden, samt kortsidene som tidligere, men vi har ikke fått datoer for dette ennå. Det vil satt opp lapp på oppslagstavlen i god tid slik at man kan få ryddet bort ting fra kjøkkenverandaen.

Bjørketrærne foran 3A

er nå fjernet og vil bli erstattet med en sittegruppe, og beplantning.

Plommestua

Styret ser gjerne ar Plommestua blir mer brukt av beboerne, også til regelmessige sosiale sammenkomster hvis noen ønsker det.

Brannslukningsapparatene

Vi vil gjerne ha beskjed hvis det er flere som ikke har anledning til å hente hos Megaflis.  Vi ber samtidig om at alle som kan, henter sitt apparat snarest.

Defekte apparater kan leveres til Avfall Sør.

Styret ber andelshaverne benytte styrepostkassen i inngangspartiet til 3D, eller post@plommeveien.no for spørsmål m.m., disse blir behandlet og besvart senest etter neste styremøte

STYRET

03.05.22

 

INFO NR. 2 – 2022 FRA STYRET

TIL ANDELSEIERE I HÅNES TERRASSE BORETTSLAG

Uteområdet

Styret har gått gjennom sjekklisten, og bortsett fra utsetting av brøytestikker, skal alt nå være klart for vinteren.

Vi har avtale med Brabo også denne vinteren med snørydding og strøing.

Strøing av trappene ned til garasjene tar styret seg av, ellers vil det bli satt ut strøsalt som beboerne kan bruke ved behov. Spader og feiekoster skal være plassert i garasjene.

Vi har gått til innkjøp av 3 nye robotgressklippere denne sommeren, da de gamle begynte å få problemer.

Bjørketrærne som ble felt foran 3A, er blitt erstattet med belegningsstein og blomsterbed. Til våren vil vi plassere en sittegruppe her, som vi håper kan bli en  trivelig uteplass for beboerne.

Solceller

Styret jobber nå med en utredning angående solceller på takene. Spørsmålet har igjen blitt aktuelt pga. høye strømpriser. Styret vil legge frem et forslag på generalforsamlingen neste år.

Økning i fellesutgifter

Fellesutgiftene vil øke med 5 % f.o.m. 1. januar 2023, da med begrunnelse i det generelle økte kostnadsnivået fra alle våre leverandører.

Elbillading

Ta kontakt med Terje Lien, i Li1 Elektro as dersom du trenger å installere ladeboks i garasjen. Elbillading vil bli fakturert separat i januar med kr 2,- kWt.

Brannslukkingsapparater/Røykvarsler

De som ennå ikke har fått byttet ut sitt brannslukningsapparat, kan kontakte styret. Minner også om at røykvarslerne aldri må kobles fra, men at man ved f.eks oppussing setter på den røde koppen som skal ligge i sikringsskapet hos alle.

Bioposer

Kontakt styret så får du utlevert nå du trenger.

Papp/papir

Minner om at større mengde papp, f.eks i forbindelse med oppussing må kjøres bort og ikke kastes i grønne dunker.

Garasjeportåpner/nøkler

Bestilles av styret.

Pris på garasjeportåpner ca. kr 800,-

Pris for systemnøkkel kr 600,-

Vennlig Hilsen

STYRET

26.10.22