Hånes Terrasse Borettslag

INFOSKRIV 2024

INFORMASJON FRA STYRET

Info nr 1

 

Vi vil ønske alle beboere et riktig Godt Nytt År!

 

Nå ser det ut å komme en del regn fremover og vi vil minne beboere om å måke sine verandaer da særlig i forkant av skyvedørene, samt sørge for at slukene på verandaene er frie for snø.

Dersom noen har fått isdannelse over sluken, kan kontakt Børre for å få utlevert litt salt for å fjerne isen. Tlf 952 42 844.

Vi er i fortløpende dialog med Brabo i forhold til ulike behov når det gjelder måking og strøing.

Styret vil også orientere beboerne om at det er en pågående rettslig tvist mellom andelshavere og styret. Utfallet av dette kan bli at det blir en ekstraordinær generalforsamling. Dette til orientering.

 

Mvh Styret  18.01.2024

 

 

INFORMASJON FRA STYRET

Info nr 2

         

Viktig informasjon

Det blir, en ekstraordinær generalforsamling

torsdag 15 februar 2024  kl 18.00 på Scandic Sørlandet, Travparkveien 14

Styret håper at så mange som mulig kan stille på denne ekstraordinære generalforsamlingen, slik at vi sammen kan stake vegen videre.

Velkommen!

 

StyretT 07.02.2024

 

 

INFORMASJON FRA STYRET

Info nr 3

Viktig informasjon

Det blir generalforsamling på Scandic Sørlandet, Travparkveien 14 onsdag  20 mars kl 18.00

Styret håper at så mange som mulig kan stille på generalforsamlingen, slik at vi sammen kan stake vegen videre.

Velkommen!

 

Styret 14.03.2024

 

 

INFORMASJON FRA STYRET

Info nr 4

Styre vil takke beboere for godt oppmøte på generalforsamlingen. 😊

 

  1. Det kommer søppelcontainere utenfor blokkene 26-29 april. Følg anvisninger vedrørende det du kaster. Borettslaget risikerer å få bøter dersom det kastes feil ting. Husk å bruk gjennomsiktige søppelsekker.
  2. Det blir dugnad i borettslaget lørdag 4 mai fra kl 11.00 – 14.00. Mer informasjon kommer senere.
  3. Det vil bli gjennomført test på samtlige brannslanger i trappeoppgangene og garasjene. Mer informasjon kommer senere.
  4. Det vil bli gjennomført spyling av garasjene. Mer informasjon kommer senere.
  5. Spesialavfall, så som batterier, malingrester, lyspærer, lysrør, elektrisk avfall m.m. må hver enkelt beboer selv avlevere på gjenvinningsstasjonen. Dette skal ikke plasseres i søppelrommene.
  6. Med tanke på trappeoppgangene som rømningsveier, ber vi beboere som har lange matter liggende i trappeoppgangene om å ta disse vekk (gjelder ikke liten matte foran inngangsdøren).
  7. Styret har nå hatt samarbeidsmøte med Brabo og vil orientere om at vi har konkretisert utføring av oppgaver ytterligere for deres tjenester. Med erfaringer fra sist vinter vil Brabo prioritere oppdrag til sine helårskunder som oss, for å sikre kvalitet av tjenestene.
  8. Andelshavere oppfordres til å sørge for vedlikehold av egne utvendige vegger på verandaene. Maling fås ved å kontakte Liv Anita i styret. Tlf 469 39 741.
  9. Styret vurderer fortløpende utvendig vedlikehold av blokkene. I år vil blant annet samtlige rekkverk og gelendre bli beiset.

Styret vil ønske alle beboere en riktig god vår   😊Styret 10.04.2024

 

 

 

 

INFORMASJON FRA STYRET

Info nr 5

Dugnad lørdag 04.05.2024

Vi ønsker beboere velkommen til å delta på dugnad

lørdag 4 mai kl 11.00 – 14.00.

Vi vil få utført en rekke oppgaver sammen, så som spyling av sykkelbodene, luking, kosting m.m.

Når dugnaden er ferdig, serverer vi pizza, brus m.m. i Plommestua.

Oppmøte: Plommestua kl 11.00.

 Velkommen til hyggelig felles innsats! 😊

 

Mvh Styret 29.04.2024