Hånes Terrasse Borettslag

Sjekkliste for egenkontroll av elektrisk anlegg i leiligheten og brannsjekkliste

·         Er låsen til sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass?

 

 

·         Ligger den røde plastikkhetta til røykvarsleren i sikringsskapet?

 

 

·         Oppbevares uvedkommende ting i sikringsskapet?

 

 

·         Er kurser/brytere merket og lette å lokalisere?

 

 

·         Sjekker du om sikringene dine er skikkelig tilskrudd én gang i året (gjelder gamle     sikringsskap)? Dette bør du gjøre før det blir kalt ute/vinter.

Hvis sikringselementene er unormalt varme må du kontakte en autorisert  elektriker.

 

 

·         Trekker du ut støpselet på forbruksapparatene dine etter bruk?

 

 

·         Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld?

 

 

·         Trekker du ut strømledninger når du reiser på ferie?

 

 

·         Etterser du elektriske ledningsopplegg med jevne mellomrom?

Ved feil på den faste installasjonen, kontakt autorisert elektro-installatør.

 

 

·         Er noen av dine panelovner/gjennomstrømningsovner/varmepumpe tildekket?

 

 

·         Slår du alltid av platen på komfyren?

 

 

·         Bruker du vifteovner som permanent varmekilde?

 

 

·         Bruker du sterkere lyspærer i lamper enn det den er beregnet for?

 

 

·         Bruker du skjøteledning til annet enn lamper?

Bruker du skjøteledning som fast installasjon kontakt autorisert elektroinstallatør for å få montert flere faste stikkontakter.

 

 

·         Renser du filteret i tørketrommelen/kjøkkenventilatoren jevnlig?

 

 

·         Har du byttet batteriet på røykvarsleren, dersom du har en slik?

 

 

·         Har du sjekket brannslokkingsapparatet? Snudd apparatet og ristet det litt, sjekket at splinten er intakt og at pila på meteret står på grønt?

 

 

·         Kontrollert eventuell egen brannslange, ved å rulle den ut og sjekke gjennomstrømning?

 

 

·         Oppbevares brannfarlig stoffer, som gass, propan og bensin, på loft, i bod eller under terrengnivå? Alle brannfarlige stoffer må stå skyggefullt og ute.

 

 

 

Vennlig hilsen styret i Hånes Terrasse Borettslag