Hånes Terrasse Borettslag

For installasjon av opplegg til lading av elbil, kontakt Terje Lien tlf. 952 77 000 i Li 1 Elektro AS.

Det er nå ikke tillatt å installere vanlig stikkontakt for lading av elbil. Det må i stedet settes opp en ladeboks til dette.

Styret vi innhente tilbud og komme tilbake med info om dette. 

Det vil ikke være nødvendig å bytte ut kontakter som allerede er satt opp, og de kan fortsatt brukes til lading.

Fakturering av ladestrøm 2 ganger i året på egen faktura sendt på mail. Kr 45,- i fakturagebyr.

 Styret